Sơ đồ chiến lược sự kiện (Event Strategy Sheet): Những bước đi chiến lược giúp hoạch định event của bạn

If you fail to plan, you plan to fail

Bất cứ chuyên gia tổ chức sự kiện nào cũng cần có một kế hoạch hoàn chỉnh cho sự kiện. Sơ đồ hoạch định chiến lược sự kiện dưới đây sẽ giúp bạn xác định những yếu tố quan trọng nhất của sự kiện: 

 • Nhu cầu

 • Giải pháp

 • Lợi thế cạnh tranh

 • Giá trị độc đáo

 • Đối tượng

 • ...

Download miễn phí Bản "Sơ đồ hoạch định chiến lược sự kiện" dưới đây bằng cách điền vào phiếu dưới đây:

© 2020 by Newday Media JSC

 • LinkedIn
 • w-facebook
 • YouTube
 • Twitter Clean
 • White Google+ Icon

Hanoi, Vietnam       |       info@newdaymedia.com.vn       |        (84) 243-7153303